Блог Анни Ємельянової «Громадський бюджет: Чи готові мешканці та влада співпрацювати?» розмістили на одному з найпопулярніших порталів «Ліга. Блоги».

У статті, підготовленій на основі матеріалів тримісячного дослідження, виконаного автором та експертами Центру розвитку інновацій НаУКМА за підтримки Фонду Східна Європа, Анна визначає громадський бюджет як популярний інструмент учасницької демократії, який дає можливість мешканцям брати участь у розподілі частини коштів бюджету і нині запроваджений у майже 100 органах місцевого самоврядування України.

Вивчивши положення 85 з них, дослідниця систематизувала способи голосування за проекти, їхні недоліки та переваги, платформи, на яких голосування відбувається, виявила близько 15 різних назв і визначень громадського бюджету.

Анна подала інформацію про загальний розмір громадського бюджету в усіх містах України (близько 700 млн грн). За її даними, бюджет участі запроваджений нині в усіх обласних центрах, окрім Херсона, і охоплює близько трьох тисяч проектів.

Проаналізувавши тематику проектів, дослідниця називає її «барометром місцевої проблематики», можливістю виявити ті питання, на вирішення яких городяни готові витрачати кошти місцевого бюджету, а отже, власні; ті сфери місцевого життя, де громадськість відчуває себе найбільш незахищеною, тобто сфери, на які місцевій владі потрібно звернути увагу.

Здійснивши аналіз положень про громадський бюджет, виокремлює дві його моделі: чиновницьку (під контролем влади) і громадську (під контролем громадськості): «Визначити модель громадського бюджету свого міста можна, проаналізувавши, чи залучається населення до механізму громадського бюджету на всіх його етапах».
Наводить приклад максимально наближеної до ідеальної громадської моделі громадського бюджету.

Причиною численних колізій та прогалин у Положеннях багатьох ОМС уважає брак професіоналів на місцях, які знаються на написанні положень та техніках нормотворення.

Анна визначає шляхи вдосконалення громадського бюджету в Україні як тесту на готовність місцевої влади до співпраці з громадськістю та налагодження діалогу.

Говорячи про факти обмеження сфер реалізації проектів владою, авторка статті стверджує: «Коли влада будь-якого рівня здійснює свої повноваження та не прислухається до думки народу, народ, використовуючи інструменти е-демократії, перебирає на себе її повноваження».