Ім’я Анни Ємельянової, члена Об’єднання Відповідальних Громадян, з’явилось на шпальтах українського онлайн-журналу «Економіст», включеного до міжнародної наукометричної бази RеРес. У статті ідеться про заклик дослідниці е-Дем Лаб Центру Розвитку Інновацій НаУКМА активно користуватися місцевими е-ініціативами.

Свою думку Анна обґрунтовує перш за все тим, що право на участь в управлінні державними справами є надзвичайно важливою складовою народного самоуправління. Дослідниця підкреслює, що за допомогою реалізації цього права кожна людина може впливати на різні процеси, які відбуваються і в країні загалом, і зокрема в рідному місті.

Тим більше автор новоствореного онлайн-проекту «ACTIONS UA» не бачить перешкод для реалізації цього права, адже наразі в суспільстві достатньо сприятливі умови для цього: «Кожен нині може звертатися до органів державної влади та місцевого самоврядування; подавати місцеві ініціативи, організовувати громадські слухання і брати участь у них; бути народним засідателем тощо».

Активістка наводить приклади успішного використання в різних містах України місцевих ініціатив та е-петицій, які, на її думку, є дієвими інструментами участі в управлінні муніципальними справамию

Появу свого матеріалу на сторінках журналу такого рівня Анна вважає показовою: «Адже це свідчить, що такі матеріали наразі своєчасні й на них є попит. Українцям цікаво це читати, отже, вони тяжіють до тенденцій розвитку е-демократії. А значить, у нас є е-майбутнє!»

Фото з журналу “Економіст”