4 лютого 2015 року відбулись публічні слухання з питань обговорення проекту регуляторного акта – рішення міської ради «Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до міської ради чи її виконкому, та Порядку відшкодування цих витрат» та аналізу його регуляторного впливу. Слухання відбувались за участі великої кількості представників громадськості, політичних партій та представників виконавчої влади міського та районного рівнів.

Як витікає з доповіді Тетяни Медвідь, з початку 2015-го року різко збільшилась кількість запитів на доступ до публічної інформації (понад 500 на місяць). Цей факт свідчить про зростання громадської активності і бажання мешканців міста активно долучатись до процесів контролю діяльності владних структур, пробудження їх свідомості та відповідальності за своє місто, район, вулицю. Це є дуже корисним, і створення зайвих перешкод для доступу до інформації є недоцільним.

Однак, з точки зору працівників виконкому, це призводить до суттєвого зростання навантаження на міський бюджет, і в теперешні скрутні часи варто враховувати кожну копійку.

З одного боку з ними важко не погодитись, але з іншого, як показують елементарні розрахунки, витрати на друк відповідей є незначними, а передбачувана компенсація – мізерною. Разом з тим запропонована в проекті процедура суттєво збільшує документообіг у міськвиконкомі – щонайменше додаються розрахунок обсягу відповіді, повідомлення та рахунок заявнику, квитанція про оплату по кожному запиту.

Окрім того, майже вся публічна інформація є суспільно важливою, а в п.4 статті 21 закону «Про доступ до публічної інформації» зазначено, що «При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується». З урахуванням цієї норми закону, та того, що в будь якому разі витрати покриваються за рахунок наповнювачів міського бюджету, якими є мешканці міста, введення плати за друк та копіювання є щонайменьш спірним питанням.

Одним з найбільш обговорюваних моментів виявився порядок розрахунку рівня відшкодування витрат. В запропонованому варіанті відповідальні за підготовку проекту рішення посилаються на норми, які вказані в постанові кабміну №740 від 13.07.2011р., якою визначені граничні норми рівня відшкодування. Техніко-економічні розрахунки собівартості друку не виконувалися через начебто їх складність і неможливість врахувати всі фактори, що впливають на витрати.Таким чином рівень відшкодувань встановлено максимально можливим, тобто 0,1% від мінімальної зарплатні, що на поточний час становить близько 1,20грн. за чорно-білу односторонню копію формату А4.
Напсправді ми вважаємо, що це не відповідає дійсності, техніко-економічні розрахунки можливо провести, або хочаб спиратись на ринковий рівень цін, які є майже вдвічі нижчими запропонованого рівня відшкодування.

Свої пропозиції, які мають бути внесені до проекту рішення ми виклали нижче.

Закликаємо всі громадські організації, політичні партії, підприємців і просто небайдужих громадян долучитись до підтримки наших пропозицій, та формування додатково своїх.

Викладене нижче офіційно буде донесено до відповідальних за підготовку проекту рішення співробітників виконкому міськради найближчим часом. Якщо ви згодні з цими прпозиціями — зробіть те саме від себе, зі змінами та доповненнями, які ви вважаєте за потрібне внести.

Контакти відповідальних осіб можна знайти тут.

Також пропонуємо ознайомитись з самим проектом рішення, та пов’язанними документами:

Пропозиції до проекту рішення “Про затвердження Розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, які надійшли до міської ради чи її виконкому, та Порядку відшкодування цих витрат”

Проаналізувавши проект рішення, ми дійшли висновку, що він містить ризики, які можуть призвести до порушення прав мешканців міста Кривий Ріг, визначені Законом України “Про доступ до публічної інформації”, а саме:

  1. Статтею 20 цього закону визначено термін отримання інформації не пізніше 5-ти робочих днів. Але,  пунктом 5 Порядку відшкодування витрат, визначено, що рахунок на оплату надається за один день до закінчення терміну видачі інформації, а сама інформація — наступного дня після надходження коштів. З урахуванням того, що для отримання рахунку та перерахування коштів фінансовою установою потрібна щонайменше доба, зарахування відбудеться на 5-й день, а видача відповіді на шостий (в кращому випадку).
    Для приведення порядку відшкодування у відповідність до закону, вважаємо за необхідне визначити термін надання рахунку для сплати не менше як за три дні до спливання терміну видачі інформації.
  2. Вважаємо за необхідне переглянути порядок визначення розміру фактичних витрат на копіювання і друк відповідей. Посилання на постанову кабміну №740 від 13.07.2011р. при таких розрахунках вважаємо некоректним, бо вона не містить методики розрахунку фактичних витрат, а тільки встановлює граничні норми для них. Для узгодження рівня оплати послуг з копіювання та друку документів вимагаємо провести техніко-економічний розрахунок собівартості друку та копіювання відповідно до наявних технічних засобів. Також наполягаємо на тому, що рівень цін не може перевищувати середньої ринкової ціни на аналогічні послуги у комерційних постачальників.
  3. Пунктом 3.3 Порядку відшкодування витрат визначено, що безкоштовно надається інформація, яка становить суспільний інтерес, але відсутнє визначення того, як і ким приймається рішення про те, чи складає запитувана інформація суспільний інтерес. Для забезпечення можливості реалізації прав громадян в повному обсязі процедура визначення суспільно корисної інформації має бути чітко визначена.
  4. Внести до рішення пункт, який визначає, що інформація в електронному вигляді надається безкоштовно незалежно від обсягу.
  5. Внести до рішення пункт, який визначає право громадян самостійно роздрукувати отриману в електронному вигляді відповідь і отримати на ній підпис відповідальної особи та печатку.
  6. Внести до рішення пункт, який забезпечує громадянину можливість ознайомитися з відповіддю в електронному вигляді в разі, якщо він не має власних засобів обчислювальної техніки, перед тим, як сплатити рахунок.

Окрім того, хочемо зазначити, що введення плати за надання відповідей на запити ми вважаємо неактуальним, оскільки це значно ускладнює громадянам реалізацію їх права на доступ до публічної інформації.

Як показують елементарні розрахунки, витрати на друк відповідей є незначними, а передбачувана компенсація – мізерною. Разом з тим запропонована в проекті процедура суттєво збільшує документообіг у міськвиконкомі – щонайменше додаються розрахунок обсягу відповіді, повідомлення та рахунок заявнику, квитанція про оплату по кожному запиту.