змінитимайбутнє

Якою може і має стати Україна в нових історичних обставинах? Про це та про нинішню кризу як шанс змінити себе і світ йдеться у книжці Віктора Андрусіва «Змінити майбутнє». Ексклюзивна відкрита презентація за участі автора та за підтримки Об’єднання Відповідальних Громадян відбудеться в Кривому Розі в четвер, 20 листопада, у великому залі культурно-громадського центру ШELTER+.

Молодий український політик і науковець Віктор Андрусів, котрий є автором понад 50 наукових та публіцистичних статей з проблем політичної системи, реформ та Конституції, нарешті випустив свою першу повноцінну книгу. Він не обійшов увагою жодне гостре політичне питання, яке хвилює широку громадськість, як українську, так і міжнародну. У книзі йдеться про декілька варіантів розвитку політичного майбутнього. Образи економіки майбутнього, які висвітлені в книзі політичних спогадів, можуть стати цінними для України і всього світу.

«Книга Віктора Андрусіва – це спроба змоделювати майбутнє і показати читачам, що, маючи візію, простіше досягти змін, а також посилити впевненість, що кожен в країні має свою місію, відповідальність та обов’язок допомогти Україні перейти в перший світ», – сказала про книжку «Змінити майбутнє» Ганна Гопко, координатор проекту «Реанімаційний пакет реформ».

Початок презентації о 18:30, пригощає івент-кафе “Осередок” (відкрито з 17:00). Вхід вільний. Вітаються добровільні пожертви на благодійні проекти КГЦ ШELTER+.

Докладніше про Віктора Андрусіва можна прочитати тут: https://www.facebook.com/events/360237444149560/permalink/360238417482796/

Книгу можна безкоштовно прочитати на сайті компанії «Київстар»: http://smart.kyivstar.ua/books/14751

Открытый и ответственный разговор о том, как «Изменить будущее»

Какой может и должна стать Украина в новых исторических обстоятельствах? Об этом и о нынешнем кризисе как шансе изменить себя и мир идет речь в книге Виктора Андрусива «Изменить будущее». Эксклюзивная открытая презентация с участием автора и при поддержке Об’єднання Відповідальних Громадян состоится в Кривом Роге в четверг, 20 ноября, в большом зале культурнообщественного центра ШELTER+.

Молодой украинский политик и ученый Виктор Андрусив, который является автором более 50 научных и публицистических статей по проблемам политической системы, реформ и Конституции, наконец выпустил свою первую полноценную книгу. Он не обошел вниманием ни один острый политический вопрос, который волнует широкую общественность, как украинскую, так и международную. В книге говорится о нескольких вариантах развития будущего. Образы экономики будущего, которые освещены в книге политических воспоминаний, могут стать ценными для Украины и всего мира.

«Книга Виктора Андрусива – это попытка смоделировать будущее и показать читателям, что, имея видение, проще достичь изменений, а также усилить уверенность, что каждый в стране имеет свою миссию, ответственность и обязанность помочь Украине перейти в первый мир», – сказала о книге «Изменить будущее» Ганна Гопко, координатор проекта «Реанимационный пакет реформ».

Начало презентации в КГЦ ШELTER+ в 18:30, угощает ивент-кафе «Осередок» (открыто с 17:00). Вход свободный. Приветствуются добровольные пожертвования на благотворительные проекты КГЦ ШELTER+.

Подробнее о Викторе Андрусиве можно прочитать здесь: https://www.facebook.com/events/360237444149560/permalink/360238417482796/

Книгу можно бесплатно прочитать на сайте компании «Киевстар»: http://smart.kyivstar.ua/books/14751